Vragen over schoorsteenvegen?

De antwoorden vindt u hier

Waarom schoorsteenvegen?

Tijdens het stoken ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes vormen een teerachtige, zeer brandbare laag aan de wand van het rookkanaal die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden celsius vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit.

De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag: smoort u uw kachel teveel, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen trek. Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteen door Schoorsteenveegbedrijf Zelhem laten vegen is daarom belangrijk. Ook controleren wij de schoorsteen op loszittende delen en scheuren.

Tips&meer

De meest voorkomende oorzaak van schoorsteenbrand is dat de aanslag in het rookkanaal in brand vliegt, deze aanslag wordt creosoot genoemd. Creosoot is een zeer brandbare teerachtige laag die gevormd wordt door onverbrande deeltjes. Creosoot is zeer harde koek en laat zich niet verwijderen met een normale stalen veegborstel. De vorming van creosoot kan ontstaan door een onvolledige verbranding van het hout. Oorzaak hiervan is een te lage verbrandingstemperatuur van het hout en de afkoeling van de rookgassen. De rookgassen gaan condenseren en mengen zich met het roet. Het gevolg hiervan is dat het zich aan de wanden van het rookkanaal gaat hechten. Dat de rookgassen afkoelen kan meerdere oorzaken hebben:

 1. Afkoeling van buitenaf, mogelijk door slechte isolatie;
 2. Het inregenen aan de bovenkant van het kanaal;
 3. Een ruwe binnenwand van het rookkanaal. In een ruwe binnenwand blijft de warme lucht hangen en heeft de koude lucht een vergrootte kans om dieper in het kanaal te komen;
 4. Het stoken van nat hout;
 5. Het vuur niet optimaal laten branden door het smoren en/of knijpen van de kachel;
 6. Slechte trek, er is nauwelijks stroming van de rook gassen. Hoe sterk een schoorsteen trekt, is afhankelijk van verschillende factoren:
  • de plaats van de schoorsteenpijp op het dak;
  • bochten in het kanaal;
  • externe factoren (hoge gebouwen rondom, dakkapellen, bomen, enzovoort);
  • de afstemming van de capaciteit van de kachel of haard ten opzicht van het rookkanaal. Onze schoorsteenveger kan doormiddel van camera inspectie de hoogte en diameter van het kanaal bepalen.

Samen met de berekening van de luchttoevoer kan bepaald worden hoe groot een haard of kachel moet zijn om een optimale verbranding te krijgen. Een nieuw of gebruikt stooktoestel kan niet altijd op een bestaand kanaal worden aangesloten. Dit moet op elkaar afgestemd zijn.

Een schonere verbranding van je houtvuur begint al bij het aansteken van de houtkachel. Er is een simpele manier om de kachel op een ‘schone’ manier aan te steken. Dat is de top-downmethode, of beter bekend als de Zwitserse aansteekmethode.

Omgekeerd houtstoken
De naam zegt het al, de Zwitserse stookmethode is een manier waarbij de houtkachel van boven naar onder wordt aangestoken. Dit is eigenlijk omgekeerd houtstoken. De meeste mensen steken hun kachel van onderen aan, terwijl het bij deze methode juist de bedoeling is dat je het vuur van boven aansteekt. Op deze manier zorg je ervoor dat je al vanaf het begin een (bijna) volledige verbranding krijgt. Zo voorkom je onnodige rookoverlast en wordt de uitstoot van stof sterk verminderd.

Stapel de blokken kruislings, van dik van naar dun hout met bovenop een aanmaakblokje
Deze Zwitserse aansteekmethode pas je toe in de zogenaamde aansteekfase. Het is van belang dat je de houtstapel kruislings stapelt en daarbij gebruik maakt 6 tot 8 stukken hout met een lengte die ruim smaller is dan je haard of kachel, een hoogte en doorsnede van 3 tot 10 cm, aanmaakhoutjes en een aanmaakblokje.

Voor meer info kijk op: www.degroenestoker.nl

 • Doof het vuur met zand of soda om rook in de woning te voorkomen.
 • Gebruik nooit water, dat kan ontploffingen veroorzaken.
 • Sluit direct de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer af, dus sluit de deurtjes van kachel of haard.
 • Waarschuw de brandweer.
 • Ventileer de ruimte nadat het vuur is gedoofd, zodat eventuele koolmonoxide verdwijnt.
 • Houdt kinderen uit de buurt van open vuur;
 • Stook minder bij kinderen met gezondheidsklachten m.b.t. de luchtwegen (ademhaling, bronchitis, astma) of wacht tot ze naar bed zijn;
 • Let op het materiaal waarmee u stookt. Uw kachel of openhaard is geen (brandend) vuilnisvat waar u van alles en nog wat zomaar ingooit.
 • Een gesloten stooktoestel is weer beter dan een openhaard.
 • Laat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
 • Stook alleen geschikte brandstoffen en stook niet bij mistig of windstil weer.
 • Ventileer uw woning goed tijdens het stoken en zet een raam op een kier.

Helaas is dat lang niet altijd mogelijk. De schoorsteen en het kanaal moeten worden afgestemd op uw stooktoestel. Een oude schoorsteen kan scheuren of lekken vertonen. Schoorsteenveegbedrijf Zelhem kan dat controleren met behulp van een schoorsteencamera.

ASPB schoorsteenveegbedrijf Zelhem neemt zijn vak serieus. Wij volgen opleidingen, cursussen en nemen deel aan themadagen. Sinds 2002 geldt als toelatingseis voor het lidmaatschap, dat de opleiding tot Gezel schoorsteenveger moet worden gevolgd. ASPB schoorsteenvegers kunnen u adviseren over heel veel wat te maken heeft met de schoorsteen, open haarden, stookgedrag en veiligheid. ASPB leden hebben een ASPB pas, waarmee zij zich kunnen legitimeren. U mag er naar vragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van het ASPB.

Uw schoorsteenbrand verzekerd?

Schoorsteenbrand? Op tijd laten vegen!Brandverzekeringen stellen geen specifieke eisen. Wel gaan verzekeringen er in het algemeen van uit dat de u zorgvuldig handelt en bijvoorbeeld regelmatig de schoorsteen laat vegen. Bewaar daarom altijd een bewijs van de schoorsteenveger. Onzorgvuldig handelen kan problemen veroorzaken bij eventuele schadeafhandeling. In individuele gevallen kan een verzekering specifieke eisen stellen, zoals het aanbrengen van een vonkenvanger op de schoorsteen bij een rieten dak. Schoorsteenveegbedrijf Zelhem raadt aan minimaal één maal per jaar uw schoorsteen te laten vegen. Gebruikt u uw openhaard als primaire verwarming, dan raden wij aan deze tweemaal per jaar te laten vegen.

Binnen ons bedrijf ben ik de technische man. Elk technisch probleem, gerelateerd aan schoorsteenvegen of het plaatsen van schouwen, neem ik ter harte en zorg voor de juiste oplossing.

Sven Brandenbarg

Als planner ben ik het hart van het bedrijf. Bent u verhinderd? Dan maak ik samen met u een nieuwe afspraak.

Niels Brandenbarg

Voor kwaliteit in vakmanschap en dienstverlening bent u bij ons aan het juiste adres. Wij denken met u mee en zorgen voor de juiste afhandeling. Ook als er iets niet is zoals gepland.

Schoorsteenveegbedrijf Zelhem

Het nieuwe stoken, de Zwitserse manier, droog hout of andere vragen? Wij hebben alle antwoorden. Neem contact met ons op of vraag een van onze specialisten op locatie.

Schoorsteenveegbedrijf Zelhem